Ceník reklamy

Ceník podléhá přechodnému plošnému navýšení o 25% v sezonním období říjen až prosinec (neplatí při objednání reklamy mimo sezónu na delší období!).
 

RECENZE

1 zpětný odkaz zdarma za zapůjčení výrobku v úvodu recenze (produkt zapůjčil eshop.cz). Každý další odkaz v recenzi 550Kč (maximální počet zpětných odkazů jsou 3).

Uvedená cena je pouze za zpětné odkazy a není možné jakkoli ovlivňovat samotnou recenzi a hodnocení kamery, fotoaparátu či jiného testovaného produktu!
 

PR ČLÁNEK SE SEPSÁNÍM

Cena 1000Kč za článek. Článek bude umístěn v sekci Aktuality a sepsán bude dle dostupných materiálů s cílením na návštěvníky webu DigitalniKamery.com. V článku získáte 3 zpětné odkazy a 3 obrázky (z toho jeden náhledový). Článek nebude označen jako PR. Další odkaz za cenu 250Kč / 1 odkaz. Další obrázek za cenu 500Kč / 1 obrázek.

Reference: Pinnacle Studio 19

PR ČLÁNEK

Cena za PR článek 450Kč. Článek bude umístěn v sekci Aktuality. V článku získáte 3 zpětné odkazy a 3 obrázky (z toho jeden náhledový). V ceně NENÍ sepsání článku. Další odkazy za cenu 200Kč / 1odkaz. Další obrázek za cenu 500Kč / 1 obrázek. Nadpis a perex dodaného článku může být redakčně upraven (zkrácen nebo prodloužen). Článek je označen jako PR!
 

DALŠÍ FORMA REKLAMY

Textová reklama (odkaz + text) v již napsaných článcích – od 100Kč/měsíc (dle čtenosti článku*)
Textová reklama (odkaz + text) v každém dalším vydaném článku mimo recenze (odkaz na konci článku) - 3000/10 článků (trvalá reklama)
Banner nebo textová reklama na titulní stránce nad výpisem článků "Aktuality" (pod navigačním menu) – od 550Kč/měsíc (při objednání na rok**)
Vyskakovací okno na všech stránkách webu - od 2500Kč/měsíc (při objednání na rok**); cca 30 prokliků za den!
Odkaz v navigačním menu - od 1000Kč/měsíc (při objednání na rok**)
Reklamní pruh ve spodní částí zobrazeného webu (vždy viditelný pruh) - od 500Kč (při objednání za rok**)
 
* pro konkrétní cenu v konkrétním článku nás kontaktujte
** pro cenu za kratší období než rok nás kontaktujte
 
Je možné vytvořit další formy reklamy dle dohody. Tvorbu bannerů neprovádíme!
 
Reference: atronic.cz, beryko.cz, gostore.cz, kabelmanie.cz, kamerov.cz, niceboy.cz, niceboyfan.cz, sjcamczech.com a další
Návštěvnost dle poskytovale hostingu
1Q 2017: 87 717 návštěvníků a 353 864 zobrazených stránek
Květen 2017: 31 765 návštěvníků a 135 794 zobrazených stránek

Podmínky inzerce: 

Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy či zveřejnění reklamního sdělení, odkazu, článku a podobně. 
 
Provozovatel webu DigitalniKamery.com je oprávněn odmítnout uveřejnění inzerátu, kdy jeho znění nebo význam odporuje etickým zásadám a zájmům vydavatele, nebo je-li v rozporu s právními předpisy. Vydavatel není povinen zadavateli inzerce zdůvodňovat, proč inzerci odmítl.
 
Provozovatel má právo nepřijmout objednávku inzerce od zadavatele, který dluží za dříve zveřejněnou inzerci, případně pozastavit plnění až do zaplacení dlužné částky.
 
Provozovatel webu neodpovídá za obsahovou správnost údajů v uveřejněných inzerátech a není povinen zkoumat, zda jimi nejsou porušována práva třetích osob. Za správnost odpovídá vždy zadavatel.
 
Zadavatel je povinen uvést především tyto údaje: obchodní jméno firmy, sídlo firmy, místo podnikání nebo bydliště, IČO, DIČ, bankovní spojení.
 
U nových zadavatelů, se kterými doposud nespolupracujeme, je vždy vystavena zálohová faktura na 100% částky a až po jejím zaplacení je vystaven daňový doklad - faktura a zveřejněn inzerát. U zadavatelů s historií vystavujeme fakturu se splatností 14 dnů.
 
Pro více informací nás kontaktujte
 

Ondřej Kaňa
Pastviska 437
760 01 Zlín

Ič: 04372476
Nejsem plátcem DPH

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Zlína; Sp. značka: 11579/2015; zapsáno od 3.9.2015

info@digitalnikamery.com

Kontaktujte nás

www.sjcamczech.com - komunitní web kolem kamer SJCAM

www.niceboyfan.cz - komunitní web kolem kamer Niceboy

www.techfan.cz - Váš průvodce moderními technologiemi

Recenze na webu odráží zkušenosti autora a jeho pocity z recenzovaných produktů. Berte na vědomí, že výsledky recenzí jsou subjektivním hodnocením! 100 lidi = 100 chutí