Pravidla soutěže o akční kameru Niceboy Vega+

Pravidla soutěže O akční kameru Niceboy Vega+ (dále jen „soutěž“)

1.)    Soutěž pořádá Ondřej Kaňa, Pastviska 437, 760 01 Zlín, IČ: 04372476, Úřad příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Zlína; Sp. značka: 11579/2015; zapsáno od 3. 9. 2015 - jako provozovatel webu DigitalniKamery.com (dále jen pořadatel).

2.)    Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí. Soutěž je kompletně osvobozena od společnosti Facebook a od závazků každým účastníkem. Soutěž pořádá provozovatel webu DigitalniKamery.com, viz bod 1.)

3.)    Soutěž se koná od 1. 7. 2016 (od vyhlášení) do 31.7.2016 23:59 hodin

4.)    Výhra v soutěži: akční kamera Niceboy Vega+

5.)    Výherce nebude losován, ale vyhrává účastník soutěže, který odpoví správně na soutěžní otázku jako 50. v pořadí. Soutěžní otázka: Jaký úhel záběru má druhá generace kamery Niceboy Vega+. Tedy vyhrává 50. správná odpověď.

6.)   Pokud se v rámci pořádání soutěže nesejde 50 správných odpovědí, vyhrává poslední správná odpověď, která v době konání soutěže dorazí.

7.)    Do slosování o ceny budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří potvrdí souhlas s těmito podmínky soutěže, zodpoví soutěžní otázku, vyplní kontaktní údaje a tím potvrdí souhlas se zpracováním osobních údajů (jméno, příjmení a e-mail) a stanou se fanoušky facebookové stránky digitalnikamery.com.

8.)    Soutěže se mohou zúčastnit všichni občané České republiky a osoby s trvalým, přechodným nebo obvyklým bydlištěm na území České republiky, které pro doručení výhry poskytnou adresu nacházející na území České republiky, a kteří jsou starší 15 let.

9.)    Každá osoba se může soutěže zúčastnit pouze jednou. Duplicitní a podvodné záznamy budou mazány.

10.)  O výhře v soutěži bude soutěžící informován e-mailem, který poskytl při vyplnění soutěžního formuláře. Výhra mu bude zaslána do jednoho měsíce po ukončení soutěže na jím uvedenou adresu.

11.)  Pokud výherce nebude reagovat do pěti dnů na výzvu o poskytnutí adresy pro doručení výhry, bude vybrán jiný soutěžící.

12.)  Výhra bude zaslána do jednoho měsíce po ukončení soutěže na výhercem uvedenou adresu a to pouze v rámci území České republiky.

13.)  Pořadatel si vyhrazuje právo změnit pravidla, termín konání soutěže i ceny. Za výhry nelze obdržet finanční náhradu a nelze je vymáhat právní cestou.  

14.)  Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, nezákonného jednání a podobně ze strany soutěžícího. Na výhru v soutěži se nevztahuje záruka.

15.)  Účastí v soutěží – vyplněním soutěžního formuláře – souhlasíte bez výhrad se zněním těchto pravidel.

16.)  Osobní údaje nebudou dále předávány třetím osobám. Účastí v soutěži udělujete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů požadovaných v rámci. Výherce soutěže souhlasí se zveřejněním jména, příjmení a místa bydliště (obce) na webu pořadatele.

 

www.techfan.cz - Váš průvodce moderními technologiemi

Na tomto webu se mohou zobrazovat reklamní odkazy. Získané prostředky z reklamních odkazů jsou použity k provozu tohoto webu a nemají žádný vliv na obsah, témata či přívěsky.

Recenze na webu odráží zkušenosti autora a jeho pocity z recenzovaných produktů. Berte na vědomí, že výsledky recenzí jsou subjektivním hodnocením!

Zásady ochrany osobních údajů