Pravidla soutěže o Niceboy Gyro Mini

Pravidla soutěže o Niceboy Gyro Mini (dále jen „soutěž“)
 
1.)    Soutěž pořádá Ondřej Kaňa, Pastviska 437, 760 01 Zlín, IČ: 04372476, Úřad příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Zlína; Sp. značka: 11579/2015; zapsáno od 3. 9. 2015 - jako provozovatel webu DigitalniKamery.com (dále jen pořadatel).
 
2.)    Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí. Soutěž je kompletně osvobozena od společnosti Facebook a od závazků každým účastníkem. Soutěž pořádá provozovatel webu DigitalniKamery.com, viz bod 1.)
 
3.)    Soutěž se koná od 13. 7. 2017 (od vyhlášení) do 31.8.2017 23:59 hodin
 
4.)    Výhra v soutěži: Niceboy Gyro Mini
 
5.)    Výherce nebude losován, ale vyhrává účastník soutěže, který odpoví správně na soutěžní otázku jako 100. v pořadí. Soutěžní otázka: Jaká je kapacita baterie u Niceboy Gyro Mini. Tedy vyhrává 100. správná odpověď.
 
6.)   Pokud se v rámci pořádání soutěže nesejde 100 správných odpovědí, vyhrává poslední správná odpověď, která v době konání soutěže dorazí.
 
7.)    Do slosování o ceny budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří potvrdí souhlas s těmito podmínky soutěže, zodpoví soutěžní otázku, vyplní kontaktní údaje a tím potvrdí souhlas se zpracováním osobních údajů (jméno, příjmení a e-mail) a stanou se fanoušky facebookové stránky digitalnikamery.com. S vyplněním soutěžního formuláře dává soutěžící souhlas se zasíláním novinek z webů patřící provozovateli DigitalniKamery.com
 
8.)    Soutěže se mohou zúčastnit všichni občané České republiky a osoby s trvalým, přechodným nebo obvyklým bydlištěm na území České republiky, které pro doručení výhry poskytnou adresu nacházející na území České republiky. Soutěžící musí být starší 15 let.
 
9.)    Každá osoba se může soutěže zúčastnit pouze jednou. Duplicitní a podvodné záznamy budou mazány.
 
10.)  O výhře v soutěži bude soutěžící informován e-mailem, který poskytl při vyplnění soutěžního formuláře. Výhra mu bude zaslána do jednoho měsíce po ukončení soutěže na jím uvedenou adresu.
 
11.)  Pokud výherce nebude reagovat do pěti dnů na výzvu o poskytnutí adresy pro doručení výhry, propadá výhra ve prospěch pořadatele.
 
12.)  Výhra bude zaslána do jednoho měsíce po ukončení soutěže na výhercem uvedenou adresu a to pouze v rámci území České republiky.
 
13.)  Pořadatel si vyhrazuje právo změnit pravidla, termín konání soutěže i ceny. Za výhry nelze obdržet finanční náhradu a nelze je vymáhat právní cestou. Na výhru v soutěži se nevztahuje záruka.
 
14.)  Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, nezákonného jednání a podobně ze strany soutěžícího. 
 
15.)  Účastí v soutěží – vyplněním soutěžního formuláře – souhlasíte bez výhrad se zněním těchto pravidel.
 
16.)  Osobní údaje nebudou dále předávány třetím osobám. Účastí v soutěži udělujete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů požadovaných v rámci účasti v soutěži. Výherce soutěže souhlasí se zveřejněním jména, příjmení a místa bydliště (obce) na webu pořadatele.

www.sjcamczech.com - komunitní web kolem kamer SJCAM

www.niceboyfan.cz - komunitní web kolem kamer Niceboy

www.techfan.cz - Váš průvodce moderními technologiemi

Recenze na webu odráží zkušenosti autora a jeho pocity z recenzovaných produktů. Berte na vědomí, že výsledky recenzí jsou subjektivním hodnocením! 100 lidi = 100 chutí