Ceník platný od 1.9.2016

RECENZE

1 zpětný odkaz zdarma za zapůjčení výrobku v úvodu recenze (produkt zapůjčil eshop.cz).

Každý další odkaz v recenzi 250Kč (maximální počet zpětných odkazů jsou 3) . Je možné zveřejnit recenzi bez dalších reklamních ploch v textu (sklik, heureka), v takovém případě jsou v recenzi celkem 3 odkazy za cenu 900Kč.

Uvedená cena je pouze za zpětné odkazy a není možné jakkoli ovlivňovat samotnou recenzi a hodnocení kamery, fotoaparátu či jiného testovaného produktu!
 

PR ČLÁNEK SE SEPSÁNÍM

Cena 590Kč za článek. Článek bude umístěn v sekci Aktuality a sepsán bude dle dostupných materiálů s cílením na návštěvníky webu DigitalniKamery.com. V článku získáte 3 zpětné odkazy a 3 obrázky (z toho jeden náhledový). Článek nebude označen jako PR. Další odkaz za cenu 20Kč / 1 odkaz. Další obrázek za cenu 100Kč / 1 obrázek.

Reference: Pinnacle Studio 19

PR ČLÁNEK

Cena za PR článek 290Kč. Článek bude umístěn v sekci Aktuality. V článku získáte 1 zpětný odkaz a 3 obrázky (z toho jeden náhledový). V ceně NENÍ sepsání článku. Další odkazy za cenu 20Kč / 1odkaz. Další obrázek za cenu 100Kč / 1 obrázek. Článek je označen jako PR!
 

DALŠÍ FORMA REKLAMY

Textová reklama (odkaz + text) v článcích – od 100Kč/měsíc (dle čtenosti článku*)
Banner na titulní stránce nad výpisem článků "Aktuality" – 300Kč/měsíc
Vyskakovací okno na všech stránkách webu - od 750Kč/měsíc (při objednání na rok**)
Odkaz v navigačním menu - od 600Kč/měsíc (při objednání na rok**)
Reklamní pruh ve spodní stránce webu (na každé stránce) - od 500Kč (při objednání za rok**)
 
* pro konkrétní cenu v konkrétním článku nás kontaktujte
** pro cenu za kratší období než rok nás kontaktujte
 
Je možné vytvořit další formy reklamy dle dohody. Tvorbu bannerů neprovádíme!
 
Reference: atronic.cz, beryko.cz, gostore.cz, kabelmanie.cz, kamerov.cz, niceboy.cz, niceboyfan.cz, sjcamczech.com a další
Návštěvnost dle poskytovale hostingu

Září 2016:

Počet návštěv: 25 745, počet zobrazených stránek: 103 262

Říjen 2016:
Počet návštěv: 28 687, počet zobrazených stránek: 124 022
2Q 2016:
Počet návštěv 60 887, počet zobrazených stránek: 255 724

3Q 2016:
Počet návštěv 72 467, počet zobrazených stránek: 283 531

Podmínky inzerce: 

Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy či zveřejnění reklamního sdělení, odkazu, článku a podobně. 
 
Provozovatel webu DigitalniKamery.com je oprávněn odmítnout uveřejnění inzerátu, kdy jeho znění nebo význam odporuje etickým zásadám a zájmům vydavatele, nebo je-li v rozporu s právními předpisy. Vydavatel není povinen zadavateli inzerce zdůvodňovat, proč inzerci odmítl.
 
Provozovatel má právo nepřijmout objednávku inzerce od zadavatele, který dlužží za dříve zveřejněnou inzerci, případně pozastavit plnění ažž do zaplacení dlužnžné částky.
 
Provozovatel webu neodpovídá za obsahovou správnost údajů v uveřejněných inzerátech a není povinen zkoumat, zda jimi nejsou porušována práva třetích osob. Za správnost odpovídá vždy zadavatel.
 
Zadavatel je povinen uvést především tyto údaje: obchodní jméno firmy, sídlo firmy, místo podnikání nebo bydliště, IČO, DIČ, bankovní spojení.
 
U nových zadavatelů, se kterými doposud nespolupracujeme, je vždy vystavena zálohová faktura na 100% částky a až po jejím zaplacení je vystaven daňový doklad - faktura a zveřejněn inzerát. U zadavatelů s historií vystavujeme fakturu se splatností 14 dnů.
 
Pro více informací nás kontaktujte
 

Ondřej Kaňa
Pastviska 437
760 01 Zlín

Ič: 04372476
Nejsem plátcem DPH

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Zlína; Sp. značka: 11579/2015; zapsáno od 3.9.2015

info@digitalnikamery.com

 

Kontaktujte nás

www.sjcamczech.com - komunitní web kolem kamer SJCAM

www.niceboyfan.cz - komunitní web kolem kamer Niceboy

www.techfan.cz - Váš průvodce moderními technologiemi